Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Bireyler, topluluklar, bölgeler ve ülkeler arasındaki fırsat eşitsizliği ve gelir dağılımı adaletsizliği yaşamakta olduğumuz dünya düzeninde farkında olunan bir gerçeklik olup sürdürülebilir bir toplum yaşantısı için küresel boyutlardaki çalışmaları gerekli kılmaktadır. Bu sorunların çözümüne yönelik çabaların önemli bir ayağını da sosyal hizmetler oluşturmaktadır.

Bölümün amacı bölgenin ve ülkenin çeşitli düzeylerdeki sosyal hizmet ihtiyacını karşılamaya yönelik alanlarda görev yapacak sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir. Sosyal Hizmetler ekonomi, yönetim, hukuk, davranış bilimleri, sağlık bilimleri, ekoloji, uluslararası örgütlenmeler gibi farklı alanlar ile etkileşim halinde bulunan disiplinler arası bir çalışma alanına sahiptir.

Dolayısıyla bölüm öğrencilerinin, tüm bu alanlara yönelik entellektüel merakının bulunması gerekmektedir. Bireysel olarak olumlu bir bakış açısına sahip ufku geniş, insan ve toplumun daha iyiye doğru değişebileceğine ve gelişimine inanmak sosyal hizmet uzmanının temel özelliği olmalıdır. Sosyal hizmet uzmanı olmak isteyen gençlerimizin belli bir olgunluk düzeyinde olması, başkalarının gereksinim ve sorunlarına duyarlı olmaları, zor koşullardaki insanlara yardım etme isteğine sahip olmaları beklenmektedir. Bu mesleği seçenlerin yaşadığı toplumun sosyal ve ekonomik imkânlarını iyi bilip mevcut kaynakları en etkin şeklide kullanma gayreti ile toplumun refah seviyesini yükseltmek için çaba sarf etmelidir. Sosyal Hizmet uzmanının yapıcı eleştirilerde bulunmaktan ve birey ve toplum yararına çalışmalarda bireyleri motive edici, ekip liderliğini üstlenme gibi güçlü bir kişiliği sahip olmak zorundadır.