Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm olarak tanımlanan yeni bir yapılanmaya giden sağlık sisteminde; sağlık hizmetlerinin sunumunda yapı taşı olan kamu ve özel sağlık kurumlarının sayısının artması, teknolojik gelişmelerle tıp teknolojisindeki hızlı değişim, artan rekabet, yeni pazarlar edinmek için sağlık turizmine yönelimler, ilaç ve medikal sektöründeki gelişmeler, profesyonel sağlık yöneticisi ihtiyacını doğurmuştur.

Sağlık Yöneticiliği Bölümümüz, gerek kamu gerekse özel sağlık sektörü içerisinde yer alan hastane ve sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan orta ve üst kademelerde çalışabilecek profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmektir. Bu genel amaç çerçevesinde ülkenin genel sağlık politikası, kamu ve özel sağlık sektörünün ekonomik ve yönetsel yapısı ve sorunları, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının özellikleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi, etik değerlere sahip, hasta ve çalışan haklarına saygılı, sağlığa ayrılan kaynakları etkin kullanan, sağlık yöneticileri yetiştirmek gayretindedir.

Kamu hastanelerinde sağlık hizmetlerinin maliyetlerinin düşürülmesi, verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi önem kazanmakta, serbest piyasa koşullarında rekabet edebilir bir hastanecilik anlayışı önemli olmaktadır. Sağlık hizmetlerinde özel sektörün giderek daha fazla pay sahibi olması da sağlığın profesyonel bir biçimde yönetilmesinin önemini artırmaktadır. Gerek kamu gerekse devlet hastaneleri, daha fazla hasta çekebilmek ve kısıtlı kaynaklarla daha iyi hizmet verebilmek için birbirleriyle rekabet etmek durumundadırlar. Hizmet üretimi, maliyetlerin kontrolü, çalışan ve hasta memnuniyeti, yönetim süreçleri gibi konularda belli standartları tutturamayan hastanelerin akredite edilememesi ve akredite olmayan hastanelerin de sigorta kuruluşları ile anlaşma yapamaması gibi konular şu an ülkemizde tartışılmaktadır. Bütün bu gelişmeler ışığında bakıldığında sağlık yönetimi alanı bilimsel bir disiplin olarak önemini daha da artıracaktır.