Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Hemşirelik; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme, sürdürme ve hastalık anında gereksinim duyulan en iyi bakımı vermeye yönelik; zihinsel ve teknik becerilerin birlikte kullanılmasının zorunlu olduğu bir sağlık disiplinidir.

Yüksekokuldan mezun olan hemşirelerin profesyonel rollerini ortaya koyabilmeleri için, yetenekli, bilimsel ve teknolojik donanıma sahip, becerikli bireyler olarak yetiştirilmeleri öngörülmekte; bunun yanı sıra ulusal ve evrensel değerleri özümseyip sentez yapabilen, özgür düşünebilen, kendine güvenen, sorgulayan, araştıran, inisiyatif kullanma yeteneğine sahip ve ülke sorunlarına duyarlı gençlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimde öğrencilerin bu özellikleri kazanması, yüksekokulda verilen eğitimin niteliği, mevcut olanaklar, eğitimle uygulama alanlarının koşulları ve birbirine olan paralelliği ile sağlanmaktadır. Hemşirelik bölüm dersleri teorik, laboratuvar ve uygulamalı olarak verilmektedir.

Derslerin teorik ve laboratuvarlar çalışmaları, Batman Sağlık Yüksekokulu derslik ve laboratuvarlarında (Bilgisayar Laboratuvarı, Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı vb.); uygulamaları ise ilimizdeki kamu ve özel sektör sağlık tesislerinden faydalanılarak yapılacaktır.